Địa điểm bỏ phiếu sớm ngày chủ nhật 6 tháng 11 tại Town & Country Library, Tampa – FL

Kính thưa Quý Vị Đồng Hương Cử Tri Mỹ gốc Việt,

Chúng tôi có 1 lều dựng trước chỗ Town and Country Library (gần chùa Minh Đăng Quang và nhà thờ St Joseph’s Vietnamese Catholic Church).

Từ 2PM – 6 PM sẽ có thông dịch viên giúp hướng dẫn quý vị cao niên điền và bỏ phiếu bầu sớm vào ngày hôm nay chủ nhật 11/6/2022.

Xin liên lạc:

Minh Ánh (813) 570-0122

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt