Đại Tá Cao Hùng….Người anh hùng của chúng ta đã thất bại trong cuộc đua vào Hạ viện Hoa Kỳ….

BMH ///

Washington, D.C

Tin Buồn , thật Buồn…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

BMH ///

Washington, D.C

Kết quả cuộc bầu cử tranh ghế Dân Biểu Liên Bang giữa ỨCV Cao Hùng, Hải quân Đại Tá (hồi hưu), đảng Cộng Hòa ,
và Dân biểu đương nhiệm Jennifer Wexton, đảng Dân chủ..

Người anh hùng của chúng ta đã thất bại trong cuộc đua vào Hạ viện Hoa Kỳ….

Không tin được..

Chúng ta đã chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng, với nhiều hy vọng và quyết tâm chiến thắng……

Xin chia buồn, đồng thời cám ơn, Đại tá Cao Hùng, và Gia đình, những nhân viên trong Ban Vận Động Bầu Cử,
những đồng hương / những ủng hộ viên nhiệt tình ở khắp mọi nơi (trong đó có tôi)…

Xin hẹn dịp khác trong tương lai..