World Cup 2022 Tại Qatar

Xin chuyển đến cho Quý Vị hâm mộ bóng tròn / túc cầu ..

Bảng sắp hạng 32 đội tranh World Cup 2022 tại Qatar.

Bắt đầu từ ngày Chủ Nhật, 20/11/2022 đến ngày 18/12/2022

Thú thật tôi cứ tưởng đội tuyển Hoa Kỳ Nam ẹ lắm…may qua được sắp đứng trung bình: hạng 15..

Xin Quý Vị click vào link dưới để theo dõi…

Enjoy..

BMH ///

Washington, D.C

Ranking All 32 Teams in 2022 World Cup Field

Xin click vào link dưới đây:

Bảng Sắp Hạng Các Đội Tranh World Cup 2022