Dđ TuoiHac -> Những ngôi nhà bên bờ biển ở Florida bị bao phủ bởi cát sau cơn bão Nicole

On Sun, Nov 13, 2022 at 2:07 PM ‘Andy Van’ via DiendanTuoiHac wrote:

Những ngôi nhà bên bờ biển ở Florida bị bao phủ bởi cát sau cơn bão Nicole
Andy Van
Nov 13,2022

Hurricane Nicole

Một hộp thư gần như bị cát bao phủ hoàn toàn sau cơn bão Nicole

Sand levels rose

Mức cát tăng giữa cơn bão Nicole

A Flagler County beach
Một bãi biển của Hạt Flagler và những ngôi nhà sau cơn bão Nicole

Flooding from Nicole, which made landfall as a Category 1 hurricane, in Flagler County

Lũ lụt từ Nicole, đổ bộ như một cơn bão cấp 1, ở Hạt Flagler

Gov. Ron DeSantis and Florida officials survey the damage from Nicole in Flagler County

Thống đốc Florida Ron DeSantis khảo sát thiệt hại từ Nicole ở Quận Flagler

See the source image

See the source image

See the source image

See the source image

See the source image

See the source image

See the source image

rain miami florida tuesday trees GIF

Chúc một ngày bình an!
Andy Van

girl summer GIF by octavioterol

See the source image