LEST’S GO

LEST’S GO…
Cảm tác khi nghe tin Hoa Kỳ cấm nhập cảnh các thủ phạm đàn áp xuyên quốc gia và thân nhân của họ.

Biên giới đã mở toang ra

Cho người tứ xứ vào nhà tự do
Hai năm nước Mỹ buồn so
Nhưng dân nhập lậu lại no túi tiền
Không cần lý lịch dữ hiền
Không e hậu họa ngả nghiêng sơn hà
Chỉ cần phù trợ gian tà
Để cho cái bọn ác ma lộng hành
Bày đàn dài vuốt, nhọn nanh
Vâng lời Tầu cộng tập tành mị dân
Cấm đàn áp, cấm thân nhân
Cờ Hoa lánh nạn, dừng chân, tậu nhà
Cấm tội phạm xuyên quốc gia
Nhưng ngay trong nước mở ra đấu trường
Học đòi cộng sản vô lương
Vẽ trò đàn hạch, bịa đường thân Nga
Đêm ngày bùa phép điêu ngoa
Săn lùng phù thủy, xét nhà, vu oan
Fake news nọc độc phun tràn
Càng thêm son sắt tấc vàng cho quê
Hơn hai năm, một gã hề
Làm cho nước Mỹ ê chề, xác xơ
Hơn hai năm, đảng gà mờ
Giúp cho trung cộng phất cờ, cười vang
Làm cho thế giới ngỡ ngàng
Và làm hoả tiễn Bắc Hàn vù bay…
Midterm, bầu cử kỳ này
Chưa xong, dù đếm mười ngày, phiếu ma
Hai năm cướp viếng bao nhà
Giá cao, lạm phát Cờ Hoa mọi phần …

Let’s go, hỡi cụ Brandon !

Tha Hương
22/11/2021

Subject: Diễn Đàn Nhân Bản- Re: Hoa Kỳ cấm nhập cảnh các thủ phạm đàn áp xuyên quốc gia và thân nhân của họ