Phóng Sự Cộng Đồng: “Nước Mỹ Sau Bầu cử Giữa Kỳ năm 2022”

Mời xem Phóng Sự Cộng Đồng: "Nước Mỹ Sau Bầu cử Giữa Kỳ năm 2022" mới thâu hình tại VCALTV.
Phạm Gia Đại (host) và Ký Giả Kiều Mỹ Duyên.
-Tin tức về ngày Lễ Tạ Ơn năm nay, vì chi phí nhiều hơn nên số lượng người đi chơi xa tụt giảm. Tuy nhiên theo AAA vẫn còn khoảng 54.6 triệu người Mỹ đi chơi trong 4 ngày weekend Thanksgiving.
-Một số kết quả về bầu cử ngày 8 tháng 11, 2022 tại Quận Cam, nam California
-Một số kết quả bầu cử tại các tiểu bang và Quốc Hội Hoa Kỳ.
-Những thay đổi có thể xảy ra trong tương lại gần đây tại Mỹ về những quan tâm hàng đầu như lạm phát trì trệ, vật giá leo thang, tội ác gia tăng, vấn nạn phá thai…
Pscđ p1: https://youtu.be/9mUETJdrPJI
Pscđ p2: https://youtu.be/oTM2WjGb8uY

Signatures

Phạm Gia Ðại

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/