Món quà Lễ tạ ơn năm nay: Defend Herschel Walker and save the Senate in GA

BH Liêm thay mặt VACA nhận món quà của Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang GA và "We the People" chia làm 2 đợt, đợt hai nhận hôm nay, 1 ngày trước Thanksgiving. Đó là danh sách 802,226 cử tri độc lập tiểu bang GA có điện thoại di động. 274,771 tin nhắn kêu gọi ủng hộ Herschel Walker đã được gởi ra đợt I, 527,455 tin nhắn sẽ được gởi trong 2 ngày sắp tới.
Tất cả thiện nguyện viên đã và đang phát xuất gởi tin nhắn bằng IPhone Hay Android và ứng dụng Pulse SMS xin dừng lại. Chúng ta đã có solution gởi tin nhắn qua một special server.

Thành quả này được hoàn thành nhờ vào liên minh "Coalition" và "We the People". Cám ơn những người có đóng góp trong công tác này. BH Liêm xin đại diện Vaca ghi nhận Công lớn nhất là Huệ Nguyễn GA và Lou Marin thành viên cao cấp của Florida Republican Assembly. A token of appreciation for Hue Nguyen and Lou Marin are my treats for eating Pho when I meet you.

Kính thưa Các Thành Viên liên minh Bảo thủ Mỹ Gốc Việt(bao gồm BH Liêm): Chúng ta vừa mừng Lễ tạ ơn và nên đóng góp tiền bạc cho Herschel Walker với mục đích dành 1 ghế thượng viện cho GA.