Thơ vui về dê – Vui là chính

Thịt dê mà cắt thật mỏng gọi là…Thái Dương
Thịt dê mà nấu cà ri gọi là …Ấn Độ Dương.

Thịt dê để dành trong tủ lạnh gọi là…Đông Dương
Dê mà hiền lành, không húc ai gọi là…Thái Bình Dương.

Dê bên Tây to hơn dê bên Ta gọi là…Đại Tây Dương
Dê mà thích đi đó đi đây gọi là…Du Dương.

Dê đơn độc mồ côi là..Đơn Dương
Dê cái gọi là… Âm Dương.

Dê đực gọi là… Nam Dương
Dê khỏe mạnh hùng hục là… Cường dương.

Dê đông lạnh gọi là ..Bắc Băng Dương .
Dê ở trên núi gọi là ..Sơn Dương.

Dê chết đi sống lại gọi là ..Hồi Dương
Dê mà đi lăng nhăng gọi là ..Dê Xồm.

Còn Dê mà ngồi xe lăn thì gọi là…LIỆT DƯƠNG…😂😂😂

( Sưu tầm….phào…)

🤣 🤣 🤣

Thân mến
TQĐ