Trận banh giữa Hòa Lan và Hoa Kỳ: Thứ Bảy, 3 t háng 12, 2022, lúc 10 giờ sáng ( giờ Miền Đông),

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Trận banh giữa Hòa LanHoa Kỳ:

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022, lúc 10 giờ sáng ( giờ Miền Đông),

trên FOX địa phương hay Fox Cable , và FS1

Enjoy the Game !

BMH ///

Washington, D.C