Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cụ Bà Ngu yễn Thị Ngọc Yến, là Chị Ruột của Giáo Sư Nguyễn Thị Kim Oanh (Gia Long) ..

Xin kính, thân chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH..

Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cụ Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến,

Chị Ruột của Giáo Sư Nguyễn Thị Kim Oanh (Gia Long) ,

đã mệnh chung vào ngày 26/11/2022..

Xin mời Quý Vị xem qua để tường, cùng thuận tiện thăm viếng, phân ưu,

và tiễn đưa, Cụ Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến đến nơi an cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C