Dưới đây là biến tấu của của chữ (Vua) Long – Vui là chính

Inline image

– Dưới đây là biến tấu của của chữ Long :

Ðồng hồ Vua đeo là Longines
Mũ vua là Long mão.

Cổng thành của Vua gọi là Long Thành
Vua đi bán dạo là Long đong

Vua sống cuộc sống an vui gọi là Long An
Vua sống trong thời đại thanh bình là Long Bình.

Óc của vua là Long não,
Vua đi chui hàng rào là Long Xuyên

Vua gặp lại bồ nhí thì nói "Long time no see"
Vua đi chơi về trễ phải Long kẻo (leo cổng)

Trà vua uống gọi là trà Ô Long
Vua có vợ bé bắt ghen thì là…Long trời lở đất !!

Vua đi vượt biên là Long vưu (lưu vong)
Vua sủng ái nhiều cung tần mỹ nữ quá nên thường mắc bệnh Long cốt

Vua bị uể mình gọi là Long thể bất an
Biển vua tắm là Long Beach

Vua chạy là Long run…………..
Vua cuốc đất là Long đạo (lao động)

Vua bị lật đỗ gọi là Hạ Long
Vua thường thư giãn nghỉ ngơi ở Long tĩnh

Ðảo của vua gọi là Long Island
Vua bị bệnh cao huyết áp là "Long tăng sên"
(Lên tăng xông) !

Vua đi nhảy disco là Long mắc (lắc mông)
Vua chuẩn bị đánh bài là Long sền (lên sòng)

Vua mê tín dị đoan là Long đền (lên đồng)
Trà vua uống gọi Long típ (lipton)

Vua đau bụng đi tiêu chảy là Long phẩn
Vua rủ gái vào chén là Long phền (Lên phòng)

Vua chén nhiều bị hỏng súng là Long củ (Cu lỏng)
Vua chén mãi mà gái ko có bầu là Long tỉnh (Tinh lỏng)

Món khoái khẩu của vua gọi là ‘Long huyền’ (Lòng)
Vua bị ghẻ gọi là ‘Long mác’ (Lác mông)

Vua đi ngoại tình gọi là ‘Long hài’ (Hai lòng)
Vua bị hoàng hậu còn giận không cho ngủ chung, gọi là ‘Long vễn’ (Lên võng)

Vua bị mất đồ gọi là ‘Long đàu’ (Đau lòng)
Vua bị mất ngủ gọi là Long nai (long night)

Vua nghỉ cuối tuần gọi là Long Weekend !!

( Sưu tầm )

Thân mến
TQĐ