“No B.S News” Tuesday 6/12/22

Xin chào ACE thân quý,

Tuần này chúng tôi sẽ dành liên tiếp 3 ngày nói về Giáo dục và Y tế tại Việt Nam. Kính mong ACE vui lòng giúp cho bằng cách chuyển qua e-Mail đến người thân trong nước.

https://www.youtube.com/watch?v=A581ZEMWWpg&t=56s

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn