“No B.S News” Wednesday 7/12/22

ACE Thân Quý,

Thượng Đế ban cho chúng ta sức đề kháng, chống lại bệnh tật, phản ứng trước bất công. Tiếc rằng, nhiều khi chúng ta quên đi khả năng đó, và chấp nhận áp bức. Đó là lý do ma quỷ lên ngôi, thống trị người hiền lương.

https://www.youtube.com/watch?v=szXeA9y7a_c

Im lặng đến bao giờ?

tuấn