Từ Thuyết Âm Mưu đến Sự Thật mất gần 60 năm

Nhờ sống ở Mỹ mà chúng ta đã biết lấy lại Tự Do Ngôn Luận trên mạng xã hội Twitter tốn 40 tỷ đô la và cũng nhờ vậy mà ông chủ nhân mới khám phá các hành vi suy đồi, mờ ám và có thể bất hợp pháp giửa Ban Bầu Cử rồi Chính Phủ Biden, Cơ Quan Điều Tra (Cảnh Sát) Liên Bang và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương liên kết để đánh phá và liệt kê đối lập vào sổ đen.
Trong trận đại dịch Covid-19, các thành phần nói trên còn liên kết ngầm với BS Fauci và băng đãng để bịt miệng những người dám nói thật. Trong số người Mỹ can đảm đó có ông LS Robert Kennedy Jr., con trai cố TNS Bobby Kennedy và cháu gọi TT JF Kennedy bằng Bác. Vì dấn thân bảo vệ trẻ em nghèo ở Phi Châu và Ấn Độ bị nhiễu hại bởi các thuốc chũng ngừa gây biến chứng và thương vong sãn xuất từ Trung Cọng, ông Robert Kennedy Jr. đã khám phá vai trò mờ ám về hổ trợ tài chính và chuyên môn cho TC làm thuốc chũng dỏm từ Tỷ Phú Bill Gates và BS Fauci. Ông viết sách best-seller Sự Thật về BS Anthony Fauci tiết lộ rất nhiều chuyện động trời.
Hôm kia, sau gần 60 năm, hồ sơ về điều tra vụ TT JFK ám sát được công bố nhưng vẫn bị Xịa giử lại 3%. Tuy vậy, ai cũng biết có dính líu Xịa như ông cháu Robert Kennedy Jr. tuyên bố. Tụi Thế Lực Ngầm của Tài Phiệt và An Ninh Tình Báo từ sau Thế Chiến Thứ Hai đã lộng hành đến nổi TT Eisenhower trong diễn văn mãn nhiệm phải cảnh cáo công dân Mỹ về sự nguy hiểm của cái gọi là Tổ Hợp Kỹ Nghệ Quân Sự trong chính trường Mỹ. Nay mới biết không lâu sau đó, chính tụi đó dính líu đến ám sát TT Kennedy (và chúng ta biết về cái chết của TT Diệm cũng vậy). Ngày trước những người dám nghi ngờ đều bị gọi là theo thuyết âm mưu, nay hóa ra là sự thật. Mời đọc:

Robert F. Kennedy, Jr.: The CIA’s Murder of My Uncle Was a Coup d-Etat From Which Democracy Has Never Recovered https://tiny.iavian.net/1s9ns

PHL