BMH : Chúc Mừng Giang Sinh 2022 & Năm Mới Dương Lịch 2023

BMH ///
Washington, D.C

BMH ///

Washington, D.C

Kính, thân chúc Quý Vị, Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu, và Thân hữu, cùng Quý quyến…

Một Giáng Sinh đoàn tụ, vui vẻ..
Một năm mới được hưởng thật nhiều ân phước:

An lành, Hạnh phúc, May mắn, Thịnh đạt…

Bùi Mạnh Hùng & Gia đình Washington, D.C

Enjoy…

Merry Christmas – LITTLE DRUMMER BOY – Giovanni Marradi

Merry Christmas – LITTLE DRUMMER BOY – Giovanni Marradi – YouTube

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2022 🎄
Best Non-Stop Christmas Songs Medley 2021 – 2022🎄🎁⛄
8,412 views
Dec 22, 2021

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2022 🎄 Best Non-Stop Christmas Songs Medley 2021 – 2022🎄🎁⛄ – YouTube

“Tống Cựu Nghinh Tân”

Auld Lang Syne – “Happy New Year Song” 🙂

Auld Lang Syne – André Rieu – Auld Lang Syne

André Rieu – Auld Lang Syne – YouTube

The Amazing Grace Christmas House – Holdman Christmas

https://www.youtube.com/watch?v=mnk0KjWxgMA

****************************************************************