Special Report “Tình Hình Nước Mỹ Cuối Năm 2022″/THS “”Âm Nhạc và Đời Sống”/MĐAN “Compound A djectives (Review)”

Xin mời xem ba chương trình vừa thâu tại VCALTV:
1) Special Report (Bản Tường Trình Đặc Biệt) "Tình Hình Nước Mỹ Cuối Năm 2022"
Hạnh Lê (host) và Bình Luận: Phạm Gia Đại
-Tổng kết trong năm 2022: Thế giới tử vong vì Virus Vũ hán trên 6 triệu 678 ngàn người, riêng Hoa Kỳ trên 1 triệu 1144 ngàn. Vaccine cũng gây tử vong và làm tổn thương Tim. Tình hình kinh tế vẫn suy thoái qua năm 2023 và nặng thêm trong 2024.
-Giám Mục Frank Pavone bị Đức Tổng Giám Mục/ Tòa Thánh Vatican lột áo thầy tu vì ủng hộ thai nhi mầm sống (pro-Life) và chống phá thai.
-Tình hình biên giới nguy ngập khi Title 42 hết hạn.Từ Dec 1 đến Dec 19 Border Patrol đã bắt giữ trên 70 ngàn di dân lậu.
-Twitter files tố cáo Twitter trong khi đóng account của TT Trump và các bác sĩ lên tiếng báo động vaccine có nguy hại… thì FBI để yên cho nhiều đặc vụ Trung Cộng vào Twitter,không hề động tới các đặc vụ này.
Special report p1: https://youtu.be/tRqiP3b5HpI

Special report p2: https://youtu.be/b4-2PA48aZc

2) Thiên Hạ Sự kỳ 202: "Âm Nhạc và Đời Sống"
Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại
https://youtu.be/NYBPdicefnM

3) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 203: "Compound Adjectives (Review)"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
https://youtu.be/GVKcQS2mLJY

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/