The liberal-conservative tug of war for the GOP

Các bạn VACA nên đọc kỹ bài trong link này vì năm mới 2023 sẽ có cuộc xung đột chính trị trong đảng CH giửa những thành phần bảo thủ chân chính vì dân vì nước muốn cố gắng xây dựng lại một nước Mỹ công chính, tự do, hùng cường cho tất cả công dân Mỹ chống lại nhóm quyền lực RINO dùng thế lực của đảng CH cho lợi ích phe nhóm ở trong và ngoài nước Mỹ. Thành phần bảo thủ như chúng ta, ACE VACA là người Quốc Gia, chúng ta ủng hộ thể chế Quốc Gia Dân Quyền (Civic Nationalism) mà tôi đã viết trên một bài báo năm nay. Chúng ta nên đề cao cảnh giác chống lại các cách xuyên tạc phá hoại với các danh hiệu dỏm như Quốc Gia Thiên Chúa hay Quốc Gia Da Trắng vân vân….hoàn toàn sai cho nước Mỹ đa chũng tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa. RINO và DC vẫn bị kiểm soát bởi Thượng Lưu Toàn Cầu dùng thế lực ngầm, các nhóm bạo loạn để gây chia rẽ cùng dùng bạo lực và kỹ thuật công nghệ cao để phá hoại nước Mỹ, vi phạm Hiến Pháp Mỹ hòng thống trị dân Mỹ như họ đã làm từ hai năm qua. Chúng ta phải cố gắng để giúp đạt chiến thắng cho phái Quốc Gia Dân Quyền, dẹp bỏ tụi RINO để giúp phái bảo thủ Quốc Gia thắng cuộc bầu cử lớn trong năm 2024 với MAGA America First. Mời bấm vào link để đọc:

The liberal-conservative tug of war for the GOP – The Spectator World
https://thespectator.com/topic/liberal-conservative-tug-war-gop/

Phạm Hiếu Liêm