Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ – Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy

BMH ///

Washington, D.C

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Cố Thuyền Trưởng Thương Thuyền Trường Xuân: Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy..

Để Quý Vị, đặc biệt là các cựu thuyền nhân, đã vượt thoát ngục tù cộng sản,
vào những giờ phút cuối cùng của quê hương Việt Nam Cộng Hòa, cùng với Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy,
được tường, cùng thuận tiện, Phân Ưu, Thăm Viếng và Tiễn Đưa Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng ..

BMH ///

Washington, D.C

Tin buồn

Chúng tôi vừa nhận được hung tin từ HT Đinh Hùng Cường và Giáo Sư Phạm Quân Hồng, ở Nam California (thầy của tôi),
cũng là cháu của Thuyền Trưởng Pham Ngọc Lũy..

Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy, nguyên thuyền trưởng thương thuyền Trường Xuân, vị ân nhân của hàng ngàn con dân Việt Nam Cộng Hòa,
vào những giờ phút cuối cùng của tổ quốc,

đã mệnh chung tại Virginia đêm qua 21/12/2022.

Hưởng Đại Thọ 103 tuổi..

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…đặc biệt những cựu thuyền nhân của tàu Trường Xuân được tường và tùy nghi…

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C