“No B.S News” Wednesday, Dec 28, 2022

ACE Thân quý,

Chỉ còn ba ngày nữa là chúng ta bước qua năm mới. Sóng gió vẫn chưa yên, anh em chúng tôi xin gửi đến quý ACE bài nói chuyện ngày Thứ Tư 28/12/22.

https://www.youtube.com/watch?v=3UVCUWqpiSQ

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn