“No B.S News” Thursday, December 29, 2022

ACE Thân quý,

Thân gửi đến ACE bản tin ngày Thứ năm 29/12/22

https://www.youtube.com/watch?v=NQ346hSyEQ0

Thân chúc bình an và sức khoẻ đến quý ACE.

tuấn