BNH – Chúc Mừng Năm Mới Dương Lịch 2023

BMH
Washington, D.C

BMH

Washington, D.C

Kính, thân chúc Quý Vị, Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu, và Thân hữu, cùng Quý quyến…

Một năm mới được hưởng thật nhiều ân phước:

An lành, Sức khỏe dồi dào, Hạnh phúc, và nhiều May mắn…

Bùi Mạnh Hùng & Gia đình
Washington, D.C

Enjoy…

HAPPY NEW YEAR 2023 🥂🍾

https://www.youtube.com/watch?v=aqg9mPWuoFk&ab_channel=AndreeaPetcu

Happy New Year 2023 | New Year Wishes

https://www.youtube.com/watch?v=a9QXd_E5MUo&ab_channel=SurriyaAman

“Tống Cựu Nghinh Tân”

BÀI CA TẠM BIỆT / Việt Ngữ
(AULD LANG SYNE) –
Biểu diễn: HỢP CA

https://www.youtube.com/watch?v=tao_J-9wXrU&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nTh%E1%BB%A5c%C4%90oan

\

Bài Ca Tạm Biệt – Pháp ngữ
Le chant des adieux” – Auld Lang Syne in French

https://www.youtube.com/watch?v=5CBrkSye8zQ&ab_channel=scryl

The Amazing Grace Christmas House – Holdman Christmas

https://www.youtube.com/watch?v=mnk0KjWxgMA

****************************************************************