Saturday , 31/12 – TT.Trump Gởi Thông Điệp Lên Án CSDC và Toà Án Tối Cao Tự Hào Là Công Dân M ỹ Thành Công Không Trốn Thuế

On Sat, Dec 31, 2022 at 11:49 AM Sonia Ohlala USA wrote:


🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG ♦️BREAKING: President Trump Rips Democrats and Supreme Court Following the Release of his Personal Tax Ret‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
true

Can’t see this message? View in a browser
SATURDAY , DECEMBER 31 – BREAKING!! ◾️TT.TRUMP GỞI THÔNG ĐIỆP LÊN ÁN CSDC VÀ TOÀ ÁN TỐI CAO TỰ HÀO LÀ CÔNG DÂN MỸ THÀNH CÔNG KHÔNG TRỐN THUẾ. ◾️ CỬ TRI MỸ KÊU GỌI ĐẢNG CỘNG HOÀ CHO CÔNG BỐ HỒ SƠ KHAI THUẾ CỦA CÁC ĐẢNG VIÊN CSDC.
XEM TRÊN YOUTUBE
🟡🟡🟡

NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG

♦️BREAKING: President Trump Rips Democrats and Supreme Court Following the Release of his Personal Tax Returns – Warns of Dire Repercussions

Tổng thống Trump xé toạc Đảng Dân chủ và Tòa án Tối cao sau khi công bố Tờ khai thuế cá nhân của ngài – Cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng

♦️Release Pelosi’s Tax Returns. The Trump tax return release sets a precedent.

Phát hành tờ khai thuế của Pelosi. Việc công bố tờ khai thuế của TT.Trump đặt ra một tiền lệ.

♦️POLL: Voters Want Republicans To Release Tax Returns Of Democrats Who Voted To Release Trump’s

Thăm dò ý kiến: Cử tri muốn đảng Cộng hòa công bố hồ sơ khai thuế của đảng viên Dân chủ đã bỏ phiếu cho công bố tờ khai thuế của TT.Trump

♦️The White House told Republicans hoping to investigate Joe Biden that their requests for information for probes, including on the Afghanistan withdrawal, are improper until those lawmakers take over the House next month.

Toà Bạch Ốc nói với các đảng viên Cộng hòa đang hy vọng điều tra Joe Biden bao gồm cả việc rút quân ở Afghanistan, là không phù hợp cho đến khi các nhà lập pháp đó tiếp quản Hạ viện vào tháng tới.

♦️HUGE: House Republicans Find Text and Email Evidence that Pelosi Staffers Secretly DECREASED Security at US Capitol for Jan 6 – While at Same Time Pelosi Was Organizing Film Crew that Day

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Tìm thấy bằng chứng bằng văn bản và email cho thấy các nhân viên của Pelosi đã bí mật CẮT GIẢM an ninh tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 – Trong khi cùng lúc đó Pelosi đang tổ chức đoàn làm phim vào ngày hôm đó.

♦️Pope Benedict XVI dies at 95

Đức giáo hoàng Benedict XVI qua đời ở tuổi 95

♦️Putin expects China’s Xi to visit soon, Xi holds his line on Ukraine

Putin mong Tập Cận Bình sớm thăm Nga, Tập giữ lập trường về Ukraine

♦️UK to require COVID negative tests for arrivals from China

Vương quốc Anh yêu cầu xét nghiệm âm tính với cúm Vũ Hán đối với những người đến từ Trung Cộng

♦️Russia’s Shoigu says victory ‘inevitable’ in New Year message

Shoigu của Nga nói chiến thắng ‘không thể tránh khỏi’ trong thông điệp năm mới

♦️Brazil’s Bolsonaro lands in Florida, avoiding Lula handover

Bolsonaro của Brazil hạ cánh ở Florida, tránh bàn giao với Lula

♦️Japan to develop 3,000-km long-range missiles, deploy in 2030s, Kyodo reports

Nhật Bản phát triển hoả tiễn tầm xa 3.000 km, khai triển vào những năm 2030, Kyodo đưa tin

♦️North Korea fires three ballistic missiles after unprecedented year of tests

Bắc Hàn phóng ba hoả tiễn đạn đạo sau một năm thử nghiệm chưa từng có

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY.
https://www.soniaohlala.com/