“No B.S News’ Wednesday 4, Jan 23

ACE Thân quý,

"Đất nước Hoa Kỳ lạ quá phải không ACE? 100 năm mới xẩy ra một lần, đảng Cộng hoà vẫn chưa bầu được một Chủ tịch Quốc hội!"

https://www.youtube.com/watch?v=ZlbV5j6Bg3E

Chúng ta bình tĩnh, xem các ngài trong đảng Cộng hoà đấu đá nhau ra sao?

tuấn