Tin Buồn Đầu Năm 2023….

Tin Buồn Đầu Năm 2023

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Đặc biệt Quý NT/CH của đại Gia Đình Không Lực và Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.

Để tường và tiện việc Phân ưu, Thăm viếng vả Tiễn đưa Quý NT quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

A.- Nhận được tin từ Ông Lê Bình / Tạp Chí Nàng Thế Kỷ 21:

Trung Tá Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Trần Như Huỳnh tức nhà văn Chu Tấn

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan khóa 7 Trừ Bị Thủ Đức

Đã từ trần sáng ngày 4 tháng 1, 2023, tại San Jose, Bắc California.

Hưởng Thọ 85 tuổi..

********************************************************
Nhận tin từ HQ Nguyễn Xuân Dục..