Gov DeSantis’s Inauguration Jan 3rd 2023

Trong tiến trình thiết lập VACA Voice qua Audio/Video, chúng tôi làm việc với chị Phong Thu nhà Văn/ Nhà tranh đấu bảo thủ ở MD để làm Video đầu tiên phóng sự ngày nhậm chức lần II của TD Desantis. Chúng tôi đang nghiên cứu Zoom, Rumble, Youtube TV. Hiện nay chúng tôi kiếm thêm hardware cần thiết nhưng cũng cần học thêm về edit v.v đồng thời kiếm người chuyên đặc trách về phương diện này. Chúng tôi không muốn cạnh tranh với các youtuber khác như Sean Lê, Trần Maico nhưng VACA phát triển các hoạt động cho cuộc bầu cử TT 2024 nên tột tiếng nói chung rất cần thiết. Hơn nữa VACA member có rất nhiều Bình Luận gia thời cuộc có thể đóng góp cho chương trình.

https://www.youtube.com/watch?v=1H8Si4XwZZU