Những Chợ Tết sẽ được tổ chức tại vùng HTĐ và Phụ cận sau đây … để quý vị đượ c tường, hầu có dịp tham dự vu i Xuân, sắm Tết…

BMH ///

Washington, D.C

Thưa Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Xuân Quý Mão năm nay 2023, Hội Người Việt Cao Niên Hoa Thịnh Đốn và Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia, không tổ chức Chợ Tết như mọi năm…

Xin chuyển đến Quý Vị, tin tức về những Chợ Tết sẽ được tổ chức tại vùng HTĐ và Phụ cận sau đây…
để quý vị được tường, hầu có dịp tham dự vui Xuân, sắm Tết…

Kính, thân chúc Quý Vị và Gia đình được một năm Âm Lịch mới nhiều ân phước, luôn an lành, may mắn và thịnh đạt..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

A.- Chợ Tết tại Richmond, Virginia, do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia tổ chức,
ngày 8 tháng Giêng, 2023.

B.- Chợ Tết tại Silver Spring, Maryland, do Hội Ái Hữu Người Việt, Maryland tổ chức,
ngày 15 tháng Giêng, 2023.

C.- Thông báo Chợ Tết ở Chantilly, Virginia, Giáo Họ Đức Mẹ La Vang tổ chức, do Truyền hình VietV thực hiện..

https://youtu.be/rG5bLzkP7jM

***** Flyer với đầy đủ chi tiết của Chợ Tết tại Chantilly, Virginia..
trong ngày 14 & 15 Tháng Giêng, 2023.