Xem các Chương của Hồi Ký “Những Người Tù Cuối Cùng” Audio theo thứ tự

Xin gửi đến quý vị,
*Một số quý vị cho biết vào Youtube xem hồi ký NNTCC, các chương của hồi ký không theo thứ tự.
*Nhóm thực hiện audio đã điều chỉnh lại trên youtube để quý vị có thể xem và nghe hồi ký audio này liên tục theo thứ tự từ Chương 1 đến Chương 17 như sau:
-Có thể type hoi ky nhung nguoi tu cuoi cung vào youtube, sẽ hiện ra chương 1 hay bất cứ chương nào, click vào xem, bên dưới cuối phần Lời Tựa (cho hồi ký) có SHOW MORE- click vào SHOW MORE, sẽ thấy đầy đủ thứ tự từ 1 đến 17.
-Có thể click vào link này để vào ngay chương 1 (không phải type vào Youtube): Hồi Ký Những Người Tù Cuối Cùng – Chương 1: Sài Gòn Ngày Tháng Cũ – YouTube – và cũng click vào SHOW MORE.
*Cám ơn quý vị khán giả xa gần đã vào xem hồi ký NNTCC audio này, tổng số views đã lên gần 100 ngàn -Để ủng hộ nhóm thực hiện, xin quý vị click vào Subscribed (có hình cái chuông).
Trân Trọng,

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/