Tham dự ăn tối tại Nhà TT Trump

Lincoln Day Dinner

The Mar-a-Lago Club

1100 South Ocean Boulevard

Palm Beach

March 17th, 2023

6:00 pm

Cocktail Attire

Năm Ngoái 2022 TT Trump có mặt. Năm nay không ai biết TT Trump có mặt hay không.

Tiệc gây Quỹ 2022 và năm nay 2023 tại Nhà TT do Đảng CH Palm Beach tổ chức. Cần thêm chi tiết có thể liên lạc với BH Liêm hay là điện thoại trực tiếp trong đường link kèm theo email. BH Liêm sẽ tham dự Tiệc này.

https://www.lincolnday.gop/details