BTC Hội Chợ Tết Taste of Sea vi phạm nhân quyền và k ỳ thị khi cấm cờ Vàng xuất hiện

Đề nghị bạn PGDai gửi những lời ủng hộ và khâm phục này trực tiếp đến cô TTam cùng phổ biến tới các cơ quan truyền thông báo chí và các mạng lưới xã hội khác để cho cô TT và đồng hương ở vùng đó biết cộng đồng VN bên HK dang theo dõi và ủng hộ mọi người hết lòng.
Chuyện chúng ta biết không quan trọng bằng chuyện những Người đã và đang làm biết bởi họ không làm cho họ mà họ đang làm cho Tất Cả mọi người tỵ nạn ở hải ngoại và trên thế giới, trong đó, có chúng ta.

Những người của quần chúng hay có phương tiện cần lên tiếng trực tiếp và rộng rãi thay vì những người khác với phương tiện giới hạn và gián tiếp không làm được hữu hiệu.
NNP

On Tuesday, January 17, 2023, 8:53 PM, Dai Pham via Vaca <vaca+wmzyswum_@gaggle.email> wrote:

Cô Thanh Tâm, treo Cờ Vàng và chống lại BTC Taste of Sea và cô Kelly cấm treo cờ vàng, chính là đạo diễn Thanh Tâm ở Canada của phim “Bóng Quá Khứ” vừa trình chiếu tại Nam California. Đáng tiếc là cô Kelly này chính là một thiếu niên được bồng đi vượt biển chạy trốn cộng sản trước kia. Rất khâm phục đạo diễn Thanh Tâm, một người trẻ với lập trường Quốc Gia vững chắc, đã tranh đấu chống trực tiếp cô Kelly và BTC.
PGĐ

On Tue, Jan 17, 2023 at 5:41 PM ANGIE NGUYEN <ang7476> wrote:

BTC Hội Chợ Tết Taste of Sea vi phạm nhân quyền và kỳ thị khi cấm cờ Vàng xuất hiện

BTC Hội Chợ Tết Taste of Sea vi phạm nhân quyền và kỳ thị khi cấm cờ Và…