Trump announces new plan to destroy CCP influence in America

Không thể không đồng ý với TT Trump về chuyện này. Rõ ràng như ban ngày:

Jack Posobiec 🇺🇸 on Twitter: “🚨🚨🚨 EXCLUSIVE: Trump announces new plan to destroy CCP influence in America, totally ban their buying up of farmland, tech, US natural resources, critical infrastructure https://t.co/TQ1Lq5bajZ” / Twitter https://tiny.iavian.net/1svll

PHL