Special Report “Nước Mỹ, Hồ Sơ Mật, và An Ninh Quốc Gia”/MĐAN “20 English Collocations With The Wo rd GOAL”/THS “Năm Mới-Sống Lạc Quan Yêu Đời”

Kính mời xem ba chương trình vừa thâu tại VCALTV:
1) Special Report: "Nước Mỹ, Hồ Sơ Mật, và An Ninh Quốc Gia"
-Đợt nhì Virus Bùng phát tại Hoa Lục, trên 900 triệu người Hoa bị nhiễm, tháng qua trên 60 ngàn người tử vong, gây lo ngại cho thế giới.
-Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới họp tại Davos, Thụy Sỹ: Năm 2023 là năm thế giới với đa khủng hoảng.
-Người lái xe tại Mỹ có thể sẽ bị đánh thuế trên mỗi dặm đường mình đi.
-Hoa Kỳ đã tới mức nợ đụng trần $31 ngàn 381 tỷ.
-Mục tiêu của Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa: Đưa kinh tế Mỹ trở lại thịnh vượng như cũ, đem an ninh lại cho đường phố, phụ huynh có cơ hội biết con mình được giáo dục thế nào tại trường, và buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm.
-Hồ sơ mật được ông Joe Biden chứa chấp bất hợp lệ tại tư gia và tại Biden Center/UPenn đang bùng nổ vì Phó TT không có quyền, chỉ TT mới có quyền trữ hồ sơ. Đảng Dân Chủ cũng phải lên tiếng vì trong đó nhiều hồ sơ là Top Secret và Highly Classified.
Bình Luận: Phạm Gia Đại
Special Report p1: https://youtu.be/tCxEsaFRnZs
Special Report p2: https://youtu.be/Yiya288fc30

2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 207: "20 English Collocations With The Word GOAL"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
Mđan: https://youtu.be/6bgrJnKwgDE

3) Thiên Hạ Sự kỳ 206: "Năm Mới-Sống Lạc Quan Yêu Đời"
Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại
Ths: https://youtu.be/hlSRKM6L3RQ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/