“No B.S News” Wednesday, Jan 25, 2023

Thân gửi ACE bản tin ngày Thứ tư 25/1/23, với lời chúc tốt đẹp nhất.

https://www.youtube.com/watch?v=ZEkjyM1BFt4

tuấn