“No B.S News” Thursday, Jan 26, 2023

Thân gửi đến ACE bản tin ngày Thứ năm 26/1/23.

https://www.youtube.com/watch?v=ifr8cKTjZj8

Vô cùng quý mến.

tuấn