“No B.S News” Thứ năm 2/2/23

Xin mời ACE thân mến theo dõi chương trình ngày Thứ năm 2/2/23

https://www.youtube.com/watch?v=dlwOYg3eNTI

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn