“No B.S News” Thứ sáu 3/2/23

Xin gửi đến ACE thân quý bản tin ngày Thứ sáu 3/2/23

https://www.youtube.com/watch?v=w9ClRaGEwXU

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.
tuấn