The press versus the president, part four – Columbia Journalism Review

Mời đọc một bài viết quan trọng từ tập san của trường Đại Học Báo Chí Truyền Thông hạng nhất thế giới. Bài kiểm thảo công phu và phê bình đúng đắn về các hành vi bất chính của giới truyền thông trong suốt nhiệm kỳ của TT Trump. Mặc dù TT Trump có khuyết điểm về cá tính vỹ cuồng (megalomania), xuất thân từ thương trường nên ưa quảng cáo phóng đại (sale marketing) nhưng chính sách trị nước của ông rất đúng đưa lại lợi ích cho mọi người. Trái lại, báo chí Mỹ và thế giới thiên tả, tung tin láo không kiễm chứng và có khi cố ý dấu sự thật để đánh lừa độc giả cùng khán thính giả. Không những TT Trump là nạn nhân, mà cả độc giả và khán thính giả cũng vậy. Hậu quả thế nào thì cứ nhìn chung quanh hiện nay, so sánh với tháng Jan 2020 trước khi virus Vũ Hán đến Mỹ là biết ngay. Nếu không có thì giờ đọc vì bài khá dài, mời scroll xuống phần chót, chương Afterwords để đọc và thấm.

The press versus the president, part four – Columbia Journalism Review
https://www.cjr.org/special_report/trumped-up-press-versus-president-part-4.php

PHL