Kết quả buổi điều trần 3/2 & Chiến lược cuộc điều trần 9/2 là gì ?

Xin kính thân chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Đặc biệt Quý Vị hiện đang cư ngụ tại thành phố Philadelphia và vùng Phụ cận..

Bản tin của Nha Sĩ Lý Ngọc Ánh về: Kết quả buổi điều trần 3/2 & Chiến lược cuộc điều trần 9/2 là gì ?

Mục đích yêu cầu thành phố, tiếp tục cho trương Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Tòa Thị Chánh,

trong ngày 30 tháng Tư, mỗi năm..

Thưa Quý Vị cuộc vận động mới được nửa đường,

xin Quý Vị tiếp tục ủng hộ cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia và vùng phụ cận,

đạt được yêu cầu chính đáng..

Chân thành cảm tạ..

BMH ///

Washington, D.C

Xin đính kèm:

A.- Bài phát biểu của Ông John Scott McAllister, Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ từng phục vụ tại Việt Nam

To: City Council Members

From: John Scott McAllister

February 3, 2023

I am writing this to strongly urge you to support Councilman At-Large David Oh’s Bill No. 220244.

I am a lifelong Philadelphian who is proud of our City and wants to see it thrive. I am also a US Marine Corps Captain and a Vietnam Veteran. I am proud to serve on the Board of Directors for the Philadelphia Vietnam Veterans Memorial, which honors the 648 Philadelphia Servicemen who were killed in Vietnam .At the Memorial we fly the American Flag and the Vietnamese Heritage and Freedom Flag (yellow with 3 red stripes) side-by-side every day to represent the shared service and sacrifice of the U.S. and ARVN Armed Forces. We ask that you do the same at your April 30 event. Flying the Heritage and Freedom Flag commemorates an historical event which the Vietnamese Community honors.

On April 30,we mourn the terrible losses sustained by the Vietnamese people during the war and the horrific treatment they received from the oppressive Communist regime after the Fall of Saigon on April 30, 1975. We also commemorate the successful Journeys to Freedommade by the Philadelphia Vietnamese American Community. The following 20 min. video tells that story: PVVM.org/education

In raising the Vietnamese Heritage and Freedom Flag at the Flag Raising Ceremony, you demonstrate that the Philadelphia City Council understands and appreciatesthe courage, heroism and endurance shown by the Philadelphia Vietnamese American Community in the face of tyranny and danger.

Besides their courage and thirst for freedom, allow me to share two other key things I’ve learned from my Vietnamese American friends. I’ve learned that the Vietnamese Heritage and Freedom Flag is a passionate symbol for Freedom lost and Freedom regained. And, I’ve learned about their heartfelt appreciation for Vietnam Veterans. One person expressed it this way, “We thank you for leaving your loved ones to come to our country and help ours.”

Since arriving in Philadelphia the Vietnamese American Community has asked for little but contributed much. The same generation of Vietnamese who came here with nothing, now thrives. They are our dentists, doctors and pharmacists, lawyers and business men and women. Education and hard work were stressed by these families. Consequently, their children have become the next generation of Vietnamese Americans to enter these professions. And, this virtuous cycle of contributing to the social and economic development of Philadelphia continues through the third generation.

The notion of flying the State Department recognized flag of the Socialist Republic of Vietnam (red with yellow star) to commemorate April 30is outrageous and hurtful. It is a painful insult to Vietnamese Americans. And, it dishonors the memory of the US and ARVN Veterans who served and died in Vietnam. I encourage you to do the right and honorable thing and fly the Vietnamese Heritage and Freedom Flag at future Flag Raising Ceremonies..

Thanks to the leadership of Councilman Oh and your own moral compass, I am confident that you will do the right thing.

Tôi đang viết điều này để thúc giục bạn hỗ trợ ủy viên hội đồng thành phố David OH, dự luật số 220244.

Tôi là một cư nhân cả đời sống ở Philadelphia, người tự hào về thành phố của chúng tôi và muốn thấy nó phát triển mạnh. Tôi cũng là một đội trưởng của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là cựu chiến binh Việt Nam. Tôi tự hào được phục vụ trong Hội đồng quản trị cho Đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam tại Philadelphia, nơi vinh danh 648 quân nhân Philadelphia đã hy sinh ở Việt Nam. Tại đài tưởng niệm, chúng tôi có hai lá cờ Hoa Kỳ và lá cờ Di sản và Tự do (cờ vàng 3 sọc đỏ) của Việt Nam bay cạnh nhau mỗi ngày để đại diện cho sự hy sinh của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và Quân lực VNCH. Chúng tôi yêu cầu bạn làm tương tự tại sự kiện ngày 30 tháng 4. Lá cờ Di sản và Tự do đánh dấu một sự kiện lịch sử mà cộng đồng Việt Nam tôn vinh.

Vào ngày 30 tháng 4, chúng ta thương tiếc những tổn thất khủng khiếp mà người dân Việt Nam phải chịu trong chiến tranh và sự đối xử khủng khiếp mà họ nhận được từ chế độ Cộng sản áp bức sau khi Sài Gòn sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi nhớ đến các hành trình tìm tự do của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Video dài 20 phút sau đây kể lại câu chuyện đó: pvvm.org/education.

Khi kéo cao lá cờ di sản và tự do của Việt Nam tại buổi lễ, bạn chứng minh rằng Hội đồng thành phố Philadelphia hiểu và đánh giá cao sự can đảm, anh dũng và sức chịu đựng của những người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Philadelphia khi đối mặt với sự tàn ác và nguy hiểm.

Bên cạnh sự can đảm và khao khát tự do của họ, cho phép tôi chia sẻ những điều quan trọng khác mà tôi đã học được từ những người bạn Mỹ gốc Việt của tôi. Tôi đã học được rằng lá cờ di sản & tự do là một tài sản quý giá tượng trưng cho sự tự do bị mất và tự do lấy lại được. Và, tôi đã học được về sự chân thành của họ đối với các cựu chiến binh Việt Nam. Một người đã bày tỏ theo cách này, “chúng tôi cảm ơn bạn vì đã rời bỏ những người thân yêu của bạn đến đất nước của chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi.”

Kể từ khi đến Philadelphia, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đòi hỏi rất ít nhưng đóng góp nhiều. Những người Việt Nam đến đây không có gì, bây giờ đã phát triển mạnh. Họ là nha sĩ, bác sĩ và dược sĩ, luật sư và những doanh nhân. Những gia đình này coi trọng việc học hành và làm việc chăm chỉ. Do đó, con cái của họ đã trở thành thế hệ người Mỹ gốc Việt tiếp theo tham gia các ngành nghề này. Và, chu kỳ đạo đức này đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Philadelphia tiếp tục thông qua thế hệ thứ ba.

Ý tưởng mà quý vị cho treo cờ của Bộ Ngoại giao công nhận, lá cờ của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (màu đỏ với ngôi sao vàng) để tưởng niệm ngày 30 tháng 4 thật là kỳ quặc và đau lòng. Đó là một sự xúc phạm đau đớn đối với người Mỹ gốc Việt. Và coi thường sự hy sinh của các cựu chiến binh Mỹ và VNCH đã phục vụ và hy sinh tại Việt Nam. Tôi khuyên bạn nên làm điều đúng đắn và danh dự hãy giương cao cờ di sản & tự do của Việt Nam tại các nghi lễ chào cờ trong tương lai .

Cảm ơn sự lãnh đạo của Nghị viên Oh, tôi tin chắc bạn sẽ làm điều đúng đắn .

B.- Bài phát biểu của Nha Sĩ Lý Ngọc Ánh.

To: City Council Members February 3, 2023

From: Anh N. Ly, DMD Phone: 267-252-8285 Email: Alydmd@yahoo.com

My name is Dr. Anh Ly, a practicing dentist and business owner in Philadelphia for 27 years. I am a proud Vietnamese American Citizen and a proud Philadelphia resident for 36 years. Philadelphia is a wonderful metropolitan City with a diverse population which consists of many different ethnic groups including the Vietnamese Americans. As a community, we contribute significantly to the social and economic development of the City of Philadelphia. Now, Councilman Mark Squilla is very familiar with Washington Avenue in South Philadelphia. How it is very commercially developed today and known as “Little Saigon” in Philly .

The Vietnamese Americans never forget the reason why we fled the communist regime. We couldn’t endure the oppression and the retaliation under the authoritarian government. We went through many hardships to gain our new found freedom. We truly appreciate and value the liberty and democracy America has offered its citizens. As a duty of American citizens and as a token of thanks, we vow to work hard to pay back to the American people who welcomed us with open arms and to pay back to this beautiful City which has been homes for so many fortunate immigrants. While embracing the new culture in America, we never forget our roots.

We carry in our hearts the yellow flag with three red stripes which known as the heritage and freedom flags to the Vietnamese Americans who live abroad.
It is important to the Vietnamese community to be able to honor the Yellow flag with three red stripes which represents the Vietnamese Overseas, particularly the Vietnamese Americans who live in Philadelphia and the Tri-state areas.

I sincerely urge the City Council Members to consider our wish to be able to, once again, fly our heritage flag at City Hall on April 30th every year, to commemorate our ancestors and to celebrate our cultural heritage.

And last but not least, I would like to thank Councilman David Oh for sponsoring this bill.

Thank you all for the opportunity to express my testimony today.

Sincerely,

Anh N. Ly, DMD.

Tôi tên là Dr. Lý Anh, một nha sĩ hành nghề và chủ doanh nghiệp ở Philadelphia trong 27 năm. Tôi tự hào là một Công dân Mỹ gốc Việt và là cũng tự hào là cư dân Philadelphia trong 36 năm. Philadelphia là một Thành phố đô thị tuyệt vời với dân số đa dạng bao gồm nhiều nhóm dân tộc khác nhau bao gồm cả người Mỹ gốc Việt. Là một cộng đồng, chúng tôi đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Thành phố Philadelphia. Nghị viên Mark Squilla đã rất quen thuộc với Đại lộ Washington ở Nam Philadelphia. Ngày nay nó rất phát triển về mặt thương mại và được gọi là “Little Saigon” ở Philly.

Người Mỹ gốc Việt không bao giờ quên lý do tại sao chúng tôi trốn chạy chế độ cộng sản. Chúng tôi không thể chịu đựng được sự đàn áp và trả thù dưới chính quyền độc tài. Chúng tôi đã trải qua nhiều gian khổ để giành được sự tự do mới. Chúng tôi thực sự cảm kích và đánh giá cao nền tự do và dân chủ mà nước Mỹ đã mang lại cho công dân của mình. Là nghĩa vụ của công dân Mỹ và để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi nguyện làm việc chăm chỉ để đền đáp những người dân Mỹ đã mở rộng vòng tay chào đón chúng tôi và đền đáp cho Thành phố xinh đẹp này, nơi đã từng là mái ấm của rất nhiều người nhập cư may mắn. Trong khi đón nhận nền văn hóa mới ở Mỹ, chúng tôi không bao giờ quên cội nguồn của mình.

Chúng tôi mang trong tim lá cờ vàng ba sọc đỏ vốn được coi là lá cờ di sản và tự do của người Mỹ gốc Việt hải ngoại. Điều quan trọng đối với cộng đồng người Việt là có thể vinh danh lá cờ Vàng ba sọc đỏ, lá cờ đại diện cho Người Việt Hải Ngoại, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt sống ở Philadelphia và 3 tiểu bang lân cận.

Tôi chân thành kêu gọi các Thành viên Hội đồng Thành phố xem xét nguyện vọng của chúng tôi, để một lần nữa, có thể treo cờ di sản của chúng tôi tại Tòa thị chính vào ngày 30 tháng 4 hàng năm, để tưởng nhớ tổ tiên và tôn vinh di sản văn hóa của chúng tôi.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi xin cảm ơn Nghị viên David Oh đã tài trợ cho dự luật này.

Cảm ơn tất cả quý vị đã có cơ hội bày tỏ chứng ngôn của tôi ngày hôm nay.

Trân trọng,

Anh N. Ly, DMD.

McAllister Testimony on Councilman Oh’s Bill No.220244.docx
LNA-Testimony-Flag-Raising.docx