“No B.S News” Thứ ba 7/2/23

Thân gửi đến ACE bản tin ngày Thứ ba 7/2/23:

https://www.youtube.com/watch?v=JeEvaQdDWDw

Cầu chúc bình an và sức khoẻ đến tất cả thân hữu.

tuấn