Tìm thân nhân của 4 ngôi mộ của các Sỹ quan VNCH ở TP Yên Bái – 1418

BMH ///

Washington, D.C

Tìm thân nhân của 4 ngôi mộ của các Sỹ quan VNCH ở TP Yên Bái – 1418

https://www.youtube.com/watch?v=ga6NGSjMJLU&ab_channel=Vietnamtoday

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Một video clip do hai anh, chị Nguyễn Trường và Lê Lê ( Viet Nam Today) thực hiện, tường thuật chuyến đi, được hai người dân tại địa phương hướng dẫn đến nơi còn có 4 ngôi mộ của các Cựu Sỹ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã oan thác trong những tháng ngày bị đọa đày tại Yên Bái, Bắc Việt…
Thật cảm động và xót xa..

Ngoài 4 ngôi mộ, dù bia cũng đã phai mờ theo năm tháng, nhưng may mắn vẫn còn đọc được vài chi tiết liên quan đến tử sĩ.. Ngoài ra còn một ngôi mộ nữa, được hai người dân địa phương cho biết, là của một sĩ quan cấp tá Không quân, được người bạn đời từ Hoa Kỳ về tìm hai lần, nhưng vẫn không nhận được, vì nay vùng đất này đã bị san bằng..
Hai Ông cũng cho biết trước đây có nhiều mộ, có bia, nhưng đã bị những kẻ xấu, nhổ quăng đi, và những tên này nay đã chết hết rồi..

Xin được ghi nhận tên của các tử sĩ:

1.- Lê Kỳ Sơn. Sinh năm 1932
Phan Kế Binh / Quận 1 – Saigon

2.- Nguyễn Ngô Thanh . Sinh năm 1933
Địa chỉ: TT66 – Cư Xá Bắc Hải – Saigon.
Mất ngày: 25/10/1977

3.- Trần Đại Vĩnh – Sinh năm 1941
22 Đặng Nghị Quân – Thành Nội Huế
Mất ngày: 20/7/1977

4.- Trần Liễu – Sinh năm 1943
Đại Úy .
Mất ngày: 17/6/1976

** Hai người dân địa phương có lòng:

1.- Ông Nguyễn Khắc Giang
Tel: 0365387228

2.- Ông Triển:
Tel: 0368038632

** Hai You Tuber / Thực hiện video clip:

a.- Nguyễn Trường: 0843554905

b.- Lê Lê: 0942210333

Xin Quý Vị, Quý NT và CH theo dõi video clip, và xin tiếp tay phổ biến rộng rãi..

Cầu ơn trên phù hộ cho những thân nhân của những tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tìm được những người thân yêu của mình..

Chân thành cảm tạ hai anh, chị Nguyễn Trường / Lê Lê và Quý Ông Nguyễn Khắc Giang và Triển..

Mong ơn trên ban nhiều ơn phước cho Quý Vị, Quý Anh, Chị..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C