Bong Bóng Bay của Tập Cẩu Bành

Pham quang Chiểu 8-2-2023

BONG BÓNG BAY CỦA TẬP

Pham Quang Chiểu

Trong vụ bóng bay của Trung Quốc bay lac sang Hoa Kỳ (theo ý của Hoa Lục) xuyên qua Thái Bình Dương, xâm nhập không phận Mỹ hai lần xuyên qua lục địa Bắc Mỹ Châu :

H8zHCXZcFaG0lGF3gBpegcqD0UqJkhZf4D61u3oMd3QdiQHfUufr4GhfM7Oy-2D2jbQAK7Vzih3F7OMUdlXPrg1S3B3_UTfFD_x4pJ3Ppc3bCOfMlmQ5RlJWuCsxY2gsdIzPa-uxeeXYjCDqkV47Uz8

* Lần thứ nhất Bóng bay TQ bay lạc xuyên Thái Bình Dương xâm nhập lãnh thổ cực Bắc của Hoa Kỳ Alaska. Vùng này không mấy quan trọng nhưng cùng một chuyến bay xuyên lục địa, anh Tập cho bay qua luôn lĩnh thổ này vào Canada. Một công đôi việc. Dù mục đích chính là Hoa Kỳ, Bóng bay chắc cũng không bỏ sót điểm nào trên đất nước êm ru Canada này.,.

* Lần thứ hai. Rời khỏi Canada sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ trước khi lại xâm nhập lãnh thổ Hoa Kỳ. Xâm nhập Hoa Kỳ lần thứ hai này mới là chính yếu. Chẳng mấy khi người Hoa Kỳ nói cho hung, phản đối lung tung nhất là bỏ ngay buổi họp của ông Ngoại ở bên Tàu. Gọi là bỏ cho nó hoách xì xằng thôi rồi đâu cũng lại vào đó.

Chuyến xâm nhập lần thứ hai này mới là quan trọng. Nghe nói bóng bay đã thu thập dược tài liệu của 21 căn cứ quan trọng của Hoa Kỳ bao gồm các căn cứ nguyên tử tối mật ccủa đất nước.

Ranh vặt vốn vẫn là sở trường của một tỷ tư con người Hoa Lục cho nên bóng bay cũng có máu ranh vặt ấy. Đã bay lạc mà vẫn khôn ranh. Từ Tàu bay vọt lên phía Bắc để vào Alaska. Hoàn toàn chính xác Vào Alaska, bóng thong rong dọc theo Alaska nhập Canada rất chinh xác chẳng lạc tí nao, dọc theo hành lang Thái Bình Dương thẳng tới điểm chính Montana bắt đầu những căn cứ nguyên tử của Mỹ. Xuyên qua nước Mỹ với 21 căn cứ rồi chui tọt ra lại Thái Bình Dương ngọt xớt.

* Vô tri vô giác mà khôn đáo để. Xuyên lục địa Mỹ mà chỉ bay một lượt đã nắm được 21 trọng điểm chỉ trong 5 ngày phù du.

* Bắn nó. Dù có bắn nó cũng chỉ là cái xác vô hồn. Nếu còn vớ được một vài món dính xoong chảo thì cũng là những phần chúng đã loại bỏ. Bao nhiêu cơm gà cá gỏi chúng đã cúng Tập hết rồi.

Ha9uKSeJqJ_koBGffq-6s6QifRcI7p_OEkNWiCUEwpwuXphXIdOjzWxWcDatKb6kCkebaehyjwSDINqKbH6fGx_Q1iI-fxUVFE9EJeTywE1qchuXKe7HTKbil18r9wAe4fzLytE0-amQ_7yw_qD3jQI

Xin mời quý thân hữu đọc bài phân tích vô cùng chính xác của Bebeliem sau đây:

Diện và Điểm trong vụ kinh khí cầu do thám của Trung Cộng

On Mon., Feb. 6, 2023, 11:40 p.m. Phiet Phan, <phiet.phan> wrote:

Subject: [ PSXH ] Re: [ PHV ] -> Diện và Điểm trong vụ kinh khí cầu do thám của Trung Cộng

Còn nhớ trong thời gian trước, khi chiếc máy bay U2 của Hoa Kỳ xâm

phạm lãnh thỗ Liên Sô bị Liên Sô bắn hạ và Chruschev đã tỏ ra muốn

“muốn nuốt sống” Đại Diện Hoa Kỳ và hung dữ cho đến nỗi dùng giày đập

lên bàn như đập lên đầu người khác. Ôi khi đất nước Hoa Kỳ được một

tên khi thì điên, khi thì tưng tửng cai trị thì…đối với Trug Cộng

luôn luôn “chín bỏ làm mười”. Thời oanh liệt nay còn đâu?

Kiêm Ái