Bịnh nhân có Medicare ..chích ngừa miễn phí tại Costco ….No cost for most immunizations Includes shingles, pneu monia and others by Costco Pharmacy…

BMH ///

Washington, D.C

Thưa Quý Vị, Quý Anh, Chị,

Hôm qua tôi nhận được message (dưới đây) từ Costco Pharmacy (tôi nghĩ rằng nếu Quý Vị, Quý Anh, Chị là member, lấy thuốc từ Costco, chắc cũng nhận được message này, nhưng đã mở để xem chưa, là chuyện khác !)

Costco Rx: Medicare patients – no cost for most vaccines, including the shingles and pneumonia vaccines. Walk-ins welcome.
Save time, book online: http://mrx.bz/cvvcs. DO NOT REPLY. Reply STOP to opt-out of ALL Rx msgs

Thú thật, tui thấy free là mừng rồi, nhưng tiếng Mỹ ba rọi, lem nhem, không hiểu rõ, không tin, nên chạy đến Costco gần nhà hỏi Pharmacist cho chắc ăn..

Sau một hồi quơ tay, múa chân Pharmacist này cũng hiểu tôi hỏi gì, Ông xác nhận đúng dzậy.

Web Site của Costco Pharmacy:

https://www.costco.com/pharmacy/adult-immunization-program.html

  • No cost for most immunizations
  • Includes shingles, pneumonia and others

Ask your pharmacist for details ( tại địa phương, cho chắc ăn )

Vậy xin báo tin để Quý Vị, Quý Anh, Chị được rõ, và tùy nghi..

Nên đi chích ngừa những mũi Shingles, Pneumonia đắt tiền…

Nhớ hỏi trước…

BMH ///

Washington, D.C