Ánh sáng & Bóng tối

Xin gửi đến ACE một chương trình đặc biệt, ngày Chủ nhật 12/2/23.

https://www.youtube.com/watch?v=q52lOmxQ78g

Nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.
tuấn