Le Siffleur: Những nhân tài huýt sáo bằng miệng

Le Siffleur: Nhân tài huýt sáo bằng miệng

Concert de Noël : Le Siffleur & son Quatuor à cordes | Les OFF du Bon Marché Rive Gauche

youtube.png

Concert de Noël : Le Siffleur & son Quatuor à cordes | Les OFF du Bon Ma…

AVIO FOCOLARI SURPRISED THE JURY WITH AN INCREDIBLE POLIPHONIC WHISTLING SONG..SIMPLY GREAT!!!

youtube.png

AVIO FOCOLARI SURPRISED THE JURY WITH AN INCREDIBLE POLIPHONIC WHISTLING…

Italia’s Got Talent – Le Siffleur“. Một giai điệu huýt sáo quá lôi cuốn, trên cả “tuyệt vời”!!!

https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2023/02/italias-got-talent-le-siffleur.html