Forgive? Maybe – Forget? Never_Nguyễn Ngọc Phúc

Kính mời quý đồng hương chiến hữu đọc bài mới của anh Nguyễn Ngọc Phúc.

Kính chúc cuối tuần bình an và như ý.

Tình thân,

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122

NNP_Forgive..May Be – Forget…Never.pdf