“No B.S News” Thứ sáu 17/2/23

Thân chúc quý ACE ngày Thứ sáu 17/2/23 cuối tuần vui vẻ và bình an.

Riêng các bạn tại Việt Nam mong mọi điều tốt đẹp luôn ở cùng ACE, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, xin hãy mỉm cười để mọi chuyện qua nhanh.

https://www.youtube.com/watch?v=x90sPp9VByE

tuấn