Làm sao Cử tri Mỹ có niềm tin vào Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử TT năm 2024?

Làm sao Cử tri Mỹ có niềm tin vào Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử TT năm 2024?

Diễn Giả BS Phạm Hiếu Liêm chủ tịch Liên Minh Bảo Thủ Mỹ gốc Việt

Chị Phong Thu sắp xếp giờ và chương trình với BS Liêm