Báo Viễn Đông về buổi ra mắt tân BCH khu hội Nam CA và Thông Cáo của Tổng Hội CTNCT không công nhận

Báo Viễn Đông đăng tường thuật buổi ra mắt tân BCH khu hội Nam CA ngày 18-2-2023, có kèm Thông Cáo số 1 của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN không công nhận tân BCH khu hội nam CA vì tính chất bất hợp lệ.
http://viendongdaily.com/buoi-ra-mat-tan-ban-chap-hanh-khu-hoi-cuu-tu-nhan-chinh-tri-nam-HqEYOzD7.html

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/