“No B.S News” Thứ tư 22/2/23

Thân gửi ACE diễn đàn ngày Thứ tư 22/2. Thành thật xin lỗi đã đến trễ vì lý do ngoài ý muốn.

https://www.youtube.com/watch?v=xqPKNgF4UuI

Bình an trong lời cầu nguyện,

tuấn