PHV -> Fw: Xin Gởi Biếu 2 DVD Đặc Biệt

From: Alpha Linh <alphalinhthanhca>
Sent: Wednesday, February 22, 2023 at 07:48:22 PM PST
Subject: Xin Gởi Biếu 2 DVD Đặc Biệt…

Kính Chào Qúy Vị.

Xin Qúy Vị Phổ Biến 2 DVD Này Đến Cùng Người Thân Của Qúy Vị:

https://bit.ly/3CIAkzR

Chân Thành cám ơn Qúy Vị…

alphalinhthanhca

https://freedom-vaca.org/