Dđ TuoiHac -> Thơ Trưng Vương khởi nghĩa

Nhân ngày lễ Hai Bà Trưng 6/2 ÂL , xin mời quý thân hữu thưởng lãm bài thơ :

TRƯNG VƯƠNG KHỞI NGHĨA

Trưng Vương khởi nghĩa cứu giang san .

Diệt lũ Tàu phù giống sói lang .

Nợ nước báo đền dâng nhiệt huyết .

Thù nhà phải trả hận sôi gan .

Tận trung báo quốc qua cơn hạn .

Vùng dậy mong dân được thái an .

Sử sách lưu truyền gương sáng mãi .

Cháu con thành kính khói hương lan…

Lâm Hoài Vũ

Feb 24,2023

https://freedom-vaca.org/